HEADER

Hlasujte online pro

Zlatého slavíka

Můžete vyhrát dovolenou v Řecku pro dva.

  Zpěvačky

 1.místo (3 BODY)
 2.místo (2 BODY)
 3.místo (1 BOD)
  Zpěváci

 1.místo (3 BODY)
 2.místo (2 BODY)
 3.místo (1 BOD)
  Skupiny

 1.místo (3 BODY)
 2.místo (2 BODY)
 3.místo (1 BOD)
  Slavíci bez hranic

 hlas pro nejoblíbenějšího Slovenského
   interpretra v ČR
partner

Jak hlasovat si přečtěte zde:
  • Pro každou hlavní kategorii (Zpěváci, Zpěvačky a Skupiny) zvolte tři interprety, které máte nejraději.
  • V případě, že svého favorita v nabídce nenajdete (v seznamu jsou podle abecedy uvedeni pouze ti, kteří v loňském ročníku získali minimálně 50 bodů), klikněte na konci seznamu na řádek "jiná volba". Na hlasovacím formuláři se v příslušné kategorii objeví prázdná kolonka a do ní vepište jméno zpěváka, zpěvačky či skupiny neuvedené na seznamu. Jméno napište ve tvaru „příjmení jméno“.
  • Hlasovat můžete také v kategorii "Slavíci bez hranic" pro nejoblíbenějšího slovenského interpretra nebo skupinu v České republice. Volíte pouze jedno jméno nebo název skupiny bez ohledu na kategorii. Pokud svého favorita v nabídce nenajdete, klikněte, stejně jako u českých interpretů na konci seznamu na řádek "jiná volba". Na hlasovacím formuláři se objeví prázdná kolonka do které vepište jméno zpěváka nebo zpěvačky nebo skupiny neuvedené na seznamu. Jméno napište ve tvaru „příjmení jméno“.
  • Po vyplnění hlasovacího formuláře klikněte na tlačítko
    Získat ověřovací kód.
  • Objeví se pětimístný kód, který pošlete SMS na tel. číslo 736 37 37 37. Pozor: Do SMS napište nejdříve klíčový znak SL a za něj po mezeře zobrazený kód. Příklad SMS: SL abcde
    Cena za zaslanou SMS je stejná jako za jakoukoli jinou SMS, kterou posíláte, tedy odpovídá vašemu běžnému tarifu. Není nikterak navýšena!
  • Z každého telefonního čísla mùžete hlasovat pouze jednou! Jde o opatření, které brání opakovanému hlasování.

Neváhejte se zasláním hlasu. Kód má platnost pouze 60 minut od okamžiku, kdy se objeví na obrazovce.

technický servis zajišuje Global Asset holding a.s., www.globasset.cz

žena  muž   věk